Posts

Prvi korak, a možda i najvažniji u procesu gradnje su zemljani radovi. Bez pravilno izvedenih zemljanih radova nema čvrste i stabilne gradnje te je potrebno da ovakav posao obavlja neko ko poseduje sva potrebna znanja, veštine i sredstva.

I inače za sve tipove iskopa najbolje je obratiti se proverenoj građevinskoj firmi koja precizno, stručno i uz poštovanje zadatih rokova može Vam izaći u susret i realizovati svaku Vašu zamisao.

DEFINISANJE ZEMLJANIH RADOVA

Zemljani radovi predstavljaju osnovne, početne radove kod niskogradnje i visokogradnje, kao i poslove koji podrazumavaju različite tipove iskopa. Priprema se zemlja na površini i iskopom prodire u dublje slojeve da bi se pripremila podloga za izgradnju stambenog ili poslovnog objekta.

Zemljani radovi podrazumevaju i druge poslove koji se ne mogu obaviti bez iskopavanja zemlje nalik pripremi za sprovođenje različitih instalacija, ali i izgradnju podruma i bazena. Odnošenje šuta i zemlje, uklanjanje niskog rastinja i panjeva i priprema terena za izradu parkinga takođe su vidovi zemljanih radova koje u većini slučajeva treba da obavljaju i nadgledaju stručna lica.

ZAŠTO SU ZEMLJANI RADOVI VAŽNI U PROCESU GRADNJE?

Tokom svakog iskopa dolazi do pomeranja zemlje i svega što se nalazi unutar nje. Da bi zgrada decenijama ostala stabilna i čvrsta, nebitno da li se govori o prizemnoj kući male kvadrature ili  višespratnici, potrebno je formirati dobru osnovu. Pravilno obavljeni zemljani radovi ključni su za uspeh svakog građevinskog projekta.

ZEMLJANE RADOVE PREPUSTITE PROFESIONALCIMA

Zemljani radovi se smatraju zasebnom kategorijom građevinskih firmi i obuhvataju širok spektar usluga. Birajte proverenu firmu koja ima dugogodišnje iskustvo i dobru reputaciju. Samo takva može u potpunosti ispuniti sva Vaša očekivanja i zahteve.

Svi tipovi uslužnih zemljanih radova obavljaju se modernim građevinskim mašinama, a teško dostupna mesta se prelaze ručno. Svaki radni zadatak se od početka do kraja prati od strane građevinskih inženjera i drugih važnih kadrova da bi sve proteklo u najboljem redu, uz poštovanje odgovarajućih standarda i sigurnosne mere.

KOLIKO TRAJE ISKOP?

Ovo zavisi od nekoliko faktora u koje se ubrajaju tip terena, namena iskopa i dubina, ali i pojedinačni zahtevi klijenta. Trajanje iskopa varira od jednog dana pa do perioda koji traje nekoliko nedelja. Naravno, svaka ozbiljna firma će ispoštovati dogovoren rok i svoj posao odraditi efikasno i kvalitetno.

PRIMERI ZEMLJANIH RADOVA

  • PRIPREMA GRADILIŠTA – Čitav teren se priprema i čisti za izgradnju, a kamion odnosi šut i zemlju. Kvalifikovan tim profesionalaca nadgleda posao i na kraju se površina pregleda da bi se utvrdilo da je ona spremna za proces izgradnje.
  • ISKOP TEMELJA – U zavisnosti od kvadrature i tipa građevine, za iskop temelja upotrebljavaju se mali i veliki bageri. Inženjeri u potpunosti prate plan za izradu temelja.
  • ISKOP ROVOVA ZA INSTALACIJE – Ova usluga obuhvata mašinski i precizan iskop kanala koji će poslužiti za provođenje elektro kablova, vodovodnih cevi, kanalizacionih cevi, gasovoda i drugih tipova instalacija.
  • ISKOP PODRUMA – Kopanje se obavlja parcijalno ili u potpunosti ispod zemlje da bi se napravila dodatna prostorija pod građevinom za odlaganje raznovrsnih stvari.
  • ISKOP BAZENA – Procedura kopanja važna je za kvalitet bazena i njegovu trajnost. Iskop se obavlja malim bagerima prema unapred pripremljenom planu i vodi se računa da ne dođe do štete nastale izlivanjem vode.
  • NIVELACIJA TERENA – Ovaj tip radova značajan je za pripremu terena i obavlja se mašinski ili ručno. Obavlja se po potrebi i željama investitora.
  • ČIŠĆENJE I SEČENJE GRMLJA I DRVEĆA
  • NASIPANJE TERENA – Uz pomoć bagera i utovarivača se obavlja posao nasipanja terena. Pomoću kamiona se dovozi materijal koji će se koristiti za nasipanje.
  • SABIJANJE TERENA – Tlo se sabija pomoću valjka, vibro pločama ili vibro žabama u zavisnosti od terena i njegove namene. Površina postaje perfektno ravna i spremna za asfaltiranje, betoniranje i druge poslove.