Posts

Vozačka dozvola predstavlja lični dokument vozača koji dozvoljava licu da samostalno upravlja vozilom. Početne vozačke dozvole su probnog karaktera, za lica mlađa od osamnaest godina. Značaj posedovanja vozačke dozvole ogleda se u pronalasku stalnog zaposlenja. Ukoliko se lice odluči za vožnju van Republike Srbije, priznavanje i važenje vozačke dozvole ima većina evropskih zemalja. Većina zemalja, kao što je Nemačka, nema zahteva niti posebnih dopuna u vezi priznavanja propisa tokom vožnje i sklapanja sporazuma. Za dobijanje vozačke dozvole neophodan je adekvatan zdravstveni pregled, teorijska i praktična obuka.

Obuka vozača kao vid osposobljavanja kandidata za vožnju

Tokom obuke vozača, kandidat stiče teorijska i praktična znanja saobraćajnih propisa. Nakon savladanog ispitnog dela i uspešne manipulacije vozilom, stiče se samostalnost i samopouzdanje vozača. Na osnovu propisa Ministarstva unutrašnjih poslova, vrši se primena teorijske obuke kroz nastavne jedinice saobraćaja.

Praktična obuka vozača se sprovodi nakon utvrđenih pravila teorijskog ispita. Praktičan deo ispita i časovi vožnje, sprovode se pod nadzorom instruktora vožnje. Kandidati koji polože teorijski deo, tokom svakog časa praktične obuke moraju nositi važeću ličnu kartu uz posedovanje lekarskog uverenja.

Uspešnost obuke svih kandidata u većoj meri zavisi od samih instruktora, savladanim tehnikama kontrole vozila i poštovanja saobraćajnih propisa. Instruktori će svojim umećem i dobrom komunikacijom, uspeti da izgrade stabilan stav i samopouzdanje kandidata. Neophodno je pažljivo slušati savete, smernice i slediti saobraćajne znake i oznake na putu.

Kvalitet znanja i skustvo instruktora vožnje odrediće odabir auto škole

Prvi koraci u pronalaženju adekvatne auto škole, odnose se na edukovane i kvalifikovane instruktore vožnje. Umeće koje poseduje instruktor, odnosi se na učenje odabranih kandidata, sticanja poverenja i jedinstvene komunikacije. Zainteresovanost instruktora, poznavanje materije i pozitivan stav prema budućim kandidatima, presudan je u odabiru auto škole.

Sledeće stavke koje doprinose odabiru, tiču se stanja i tipa vozila kao i opremljenosti učionica za teorijsku obuku. Svaka učionica mora da poseduje tablu, računar i dodatni edukativni materijal. Vozila koja čine stalni vozni park auto škola, moraju biti u ispravnom stanju uz redovne i česte tehničke preglede. Ukoliko postoji mogućnost, kandidatima se na raspolaganje daje odabir vozila. Mnogim kandidatima se odabir dopada, pa će većina birati auto škole sa bogatim voznim parkom.

Iskustvo u radu kompletnog tima odabrane auto škole, nalaze se na njihovom zvanićnom sajtu. Sagledajte statistiku pozitivnih i negativnih komentara, uz primenjeni model ponašanja budućeg kandidata. Svakom kandidatu treba posebno vreme, uložen trud i razumevanje naučenog gradiva, kako bi ostvario ciljeve uspešnog vozača.

Obuka vozača i poštovanje bezbednosti saobraćaja

Bezbednost saobraćaja je pre svega regulisana zakonom, pravnim aktima i uredbama. Saobraćajni znaci, poštovanje propisa vožnje i uslovi na putu, kompletno doprinose bezbednosti saobraćaja. Obuka vozača se sprovodi na osnovu smernica Zakona o bezbednosti u saobraćaju. Zakonom su regulisana pravila saobraćaja, svetlosna signalizacija, oznake na putu, pravila prvenstva prolaza i važeći propisi dozvoljenih brzina.

Bezbednost u saobraćaju ima veliki značaj, kako u manjim sredinama tako u velikim gradovima sa prometnim saobraćajnicama. Zakonom su primenjene dodatne odredbe koje definišu kvalitetniju obuku vozača, što doprinosi povećanoj bezbednosti. Iskustvo tokom vožnje i prilagođavanje uslovima puta, presudne su stavke za ostvarivanje sigurnosti u saobraćaju.