Papa test grupe

papa test

Prilikom posete ginekologu potrebno je obaviti određene testove, pa čak i ukoliko je samo rutinski ginekološki pregled.

Papanikolau test, odnosno skraćeno PAPA test je jedan od takvih koji je krajnje jednostavan i što je najbitnije, potpuno bezbolan.

PAPA test radi se tako što se uzima bris sa grlića materice, a nakon toga preuzeti bris se šalje u laboratoriju.

Ova procedura je bitna jer PAPA test pokazuje da li postoje određene promene, odnosno da li išta ukazuje na mogućnost pojave/prisustva raka.

Zahvaljujući savremenim metodatam, na rezultate nećete morati da čekate dugo.

Koje su „idealne godine“ za PAPA test?

Lekari su se složili da se kao granica za prvi PAPA test uzme navršena 18 godina, ali ukoliko je devojka seksualno aktivna i pre toga preporuka je da se u tom periodu uradi ovo ispitivanje.

U tom slučaju PAPA test se radi nakon prvog seksualnog odnosa, a nakon toga potrebno je ponavljati test jednom godišnje.

Na ovaj način devojka/žena će biti sigurna da li postoje određene promene na grliću materice, a ovo je svakako jedan od obaveznih preventivnih pregleda, tj. skrining na rak koji može zahvatiti grlić materice.

Stručnjaci procenjuju da ukoliko bi svaka žena radila PAPA test jednom godišnje da bi se smrtnost od raka grlića materice smanjila za čak 90%.

Prvi PAPA test pacijentkinja može uraditi najkasnije tri godine posle prvog odnosa, ali ne kasnije od svoje 21 godine.

Kada je “idealno vreme” za PAPA test?

Sredina menstrualnog ciklusa idealno je vreme za uzimanje briseva za PAPA test, a to je od 10 do 20 dana nakon prvog dana poslednje menstruacije.

Preporuka je da žene dva dana pre zakazanog termina izbegavaju korišenje vaginalnih lekova, krema, tableta ili spermacidnih pena kako ne bi došlo do pogrešnog prikazivanja trenutne slike.

Na ovaj način može doći do sakviranja izmenjenih ćelija, tako da ginekolog neće dobiti pravu sliku.

Seksualne odnose, ne treba imati najmanje 24 časa pre pregleda, još jedna je od bitnih stavki.

Postoji 5 grupa u koje se nalaz PAPA testa deli

Uredan, odnosno negativan nalaz se klasifikuje u prvu i drugu grupu, dok treća A grupa prikazuje laku displaziju.

Laka displazija predstavlja promene koje ne znače karcinom, ali su upozorenje jer se mogu upravo razviti u rak.

Takozvana treća B grupa predstavlja tešku displaziju.

Međutim, treća grupa PAPA testa ne mora uvek da pokaže da su se na grliću materice pojavie premaligne promene, već ovakav nalaz može ukazati i na poremećaj vaginalne flore.

Zato ne paničite odmah već se posavetujte sa vašim ginekologom, a svakako će kolposkopija dati bolje rezultate.

Prilikom sumje na početak karcinoma koji se nije proširio rezultati se svrstavaju u četvrtu grupu, takozvanu karcinom in situ, dok je prilikom sumnje na invazivni karcinom nalaz svrstan u petu grupu.

Kao što ste videli postoji dosta grupa, ali u svakom slučaju nakon dobijenog nalaza javite se svom ginekologu koji će odlučiti da li su potrebna dodatna ispitivanja.

S obzirom na to da je Papanikolau test skrining metoda on nije dijagnostički test, već služi da se izdvoje pacijentkinje koje eventualno imaju karcinom.

PAPA test se radi u cilju ranog otkrivanja karcinoma grlića materice, a uvek se radi u kombinaciji sa kolposkopijom, jer kombinacijom ove dve metode dostiže se tačnost rezultata na 98%.

Ukoliko su poslednji rezultati bili u granicama normalne kontrolne preglede potrebno je raditi na dve godine.

Kako se PAPA test izvodi?

Kao što smo rekli na početku teksta, ova metoda je bezbolna, ali i kratka i jednostavna.

Prilikom ginekološkog pregleda, u organizaciji lekara se izvodi i ova metoda testiranja koja izgleda tako što se pacijentkinji u vaginu ulazi spekulumom i uz pomoć štapića i četkice uzima se bris.

Bris se uzima sa prednje i zadnje strane grliča materice, ali i iz samog kanala.

Od uzroka koji je dobijen na ovaj način pravi se citološki razmaz koji se šalje u laboratoriju i pregleda pod mikroskopom.

Da li postoje lažni rezultati PAPA testa?

Procenti pokazuju da je osetljivost PAPA testa između 75 i 80 posto, te znači i da postoji mogućnost dobijanja lažno pozitivnih odnosno negativnih rezultata.

Zbog toga je priprema jako bitna, te na taj način test može biti lažno pozitivan kada pokazuje promene koje i ne postoje, ali i lažno negativan ukoliko ne pokazuje promene koje zapravo postoje.

Opasan ishod je kod lažno negativnih nalaza, i zbog toga se PAPA test ponavlja na kontrolnim pregledima, ali se i radi u kombinaciji sa kolposkopijom.

Ukoliko prilikom rezultata ginekolog posumnja u pojedine rezultate odnosno grupe radi se biopsija tkiva grlića materice, i nakon patohistološke analize dobija se definitivna slika.

S obzirom na to da je ovo jednostavna, bezbolna i brza metoda koja omogućava ranu dijagnostiku karcinoma grlića materice potrebno je prepoznati kao deo obavezne brige.

PAPA testom moguće je pravovremeno lečenje, a redovnim kontrolisanjem smanjuje se rizik od umiranja za čak 90%.

Lečenje papa 3 grupe

Lecčnje PAPA 3 grupe može uključivati različite pristupe, a to zavisi od specifične situacije i preporuke ginekologa. Papa 3 grupa se odnosi na citološki nalaz koji ukazuje na diskariozu ili abnormalne promene u ćelijama grlića materice. U nekim slučajevima, može biti potrebno izvršiti biopsiju kako bi se procenila tačna priroda promena. Lecenje se može sastojati od promena u načinu života, praćenja i ponovnog testiranja, ili daljnjeg lečenja prema potrebi.

Važno je obratiti se stručnjaku koji će pružiti adekvatan savet i preporuke u vezi sa lečenjem PAPA 3 grupe, jer svaki slučaj može biti jedinstven i zahtevati individualizovani pristup lečenju. Ginekolog će uzeti u obzir faktore poput starosti, istorije bolesti i rezultate drugih testova prilikom donošenja odluke o lečenju.

Molim Vas da se posavetujete sa ginekologom koji može pružiti konkretnije informacije o vašem slučaju i preporučiti najbolji pristup lečenju.