Od čega zavisi cena obuke za polaganje za B kategoriju?

cena auto skole

Put do vozačke dozvole se sastoji od:

  • teorijske obuke
  • obuke za prvu pomoć
  • časova praktične nastave

Ranije, retko kod od kandidata je trebao da polaže bilo kakvu teorijsku obuku, a umesto četrdeset časova vožnje, kandidati nisu prisustvovali ni desetom delu propisanog vremena.

Sve ovo je dalo rezultate kasnije, kandidati sa tako skromnim znanjem na putevima postali su nebezbedni kako za sebe tako i za druge, a broj saobraćajnih nesreća se iz godine u godinu uvećavao.

Upravo je izmena zakona, koja je na snazi u poslednjih par godina, dovela do smanjenje broja saobračajnih nezgoda sa smrtnim slučajevima.

Cena obuke u auto školi

Cena obuke u auto školi može zavisiti od nekoliko faktora. Neki od ključnih faktora koji mogu uticati na cenu obuke uključuju:

  • Lokacija: Cena obuke može varirati zavisno od regiona ili grada gde se obuka odvija. Različita područja mogu imati različite cenovne strukture1.
  • Auto škola: Izbor auto škole takođe može uticati na cenu obuke za B kategoriju. Različite auto škole mogu imati različite tarife i cenovne politike1.
  • Paket ili pojedinačni časovi: Nekoliko auto škola nudi paket aranžmane za obuku, koji mogu uključivati određeni broj časova i praktičnih ispita. Odabir paketa može biti povoljniji u odnosu na pojedinačne časove1.
  • Trajanje obuke: Dužina trajanja obuke takođe može uticati na cenu. Dugotrajniji programi obuke mogu imati višu cenu u odnosu na kraće programe.
  • Dodatne usluge: Dodatne usluge poput materijala za učenje, probnih ispita i administrativnih troškova takođe mogu uticati na ukupnu cenu obuke1.

Važno je razmotriti ove faktore i kontaktirati različite auto škole kako biste se informisali o njihovim posebnim tarifama i šta je uključeno u njihove pakete obuke.

Prilikom obuke u formiranju cene obuke u auto školi utiče pre svega kvalitetan stručan kadar koji će vam preneti znanje iz osnova poznavanja saobraćajnih propisa na teorijskom delu ispita, kao i bezbedna, stručna i sigurna praktična obuka na poligonu i u gradu.

Kandidati koji se u ovom trenutku odluče da polažu za dobijanje dozvole B kategorije potrebno je da uspešno savladaju terijsku nastavku (koja se sastoji od 40 časova u prostorijama auto škole od strane licenciranih predavača).

Obuka iz prve pomoći (koja se realizuje u nadležnoj zdravstvenoj ustanovi) kao i samo polaganje ovog ispita, ali i praktične obuke od 40 časova (kombinacija poligonskih radnji i vožnje u gradu).

Kako bi kandidat, uopšte, stekao pravo da polaže vozački ispit potrebno je da se podvrgne i lekarskim pregledima na kojima će doktori utvrditi da li je psiho–fizički sposoban za upravljanje motornim vozilom.

Kako do vozačke dozvole?

Ako je vaše pitanje u ovom trenutku “Da li je potrebno sve ispuniti – odnosno pohađati i teorijsku, obuku iz prve pomoći i praktični deo?” odgovor je da.

Jer upravo zakon predviđa sve ove korake, koji su jako bitni kako bi budući vozači bili osposobljeni za bezbedno i pravilno upravljanje motornim vozilom.

Možda vam se čini da je ovo isuviše dug period za dobijanje vozačke dozvole, ali je u ovom trenutku jedino tako moguće doći do vozačke dozvole u Republici Srbiji.

Jako je bitno da kandidati prilikom upisa izaberu pravu auto školu koja im može garantovati kvalitetnu obuku i koja u svom sastavu ima stručan kadar kao i bezbedna vozila.

Na teorijskom delu (časovima u prostorijama auto škole) bitno je da kandidati budu pažljivi kako bi položili teorijski deo ispita bez dodatnih poteškoća i bili spremni za vožnju u gradu.

U auto školi obuka se izvodi po svim propisanim standarima nadležnog ministarstva, a bezbedna i sigurna obuka je naš primat.

Kao što su sve ove mere donete u cilju što bezbednije vožnje i školovanjem budućih vozača za ispravno rukovanje motornim vozilom to je i naša misija.

Da bude što manje saobraćajnih nezgoda, kako bi se statistika o povređenim učesnicima i smrtnim ishodima na našim drumovima smanjila.

Za ovakav vid polaganja vožnje prema aktuelnim pravilima potrebno je da kandidati budu strpljivi, ali i da izdvoje više truda, aktivnog učenja, vremena i više meseci rada.

Na ovaj način, vi kao budući vozači, stičete osnovna znanja, iskustvo, kao i znanje koje će se tokom vremena svakodnevnom vožnjom i proširiti.

Ali kako biste bili sigurni da ćete naučiti sve postupke ispravne i bezbedne vožnje bitno je da prođete ovakav način obuke, a praksa je pokazala da upravo sa ovakvom detaljnom obukom i dužim vremenom za savladavanje saobraćajnih propisa za kandidate znači više znanja u trenutku kada dobiju probnu vozačku dozvolu.