Kako se rešiti buba u kancelariji?

dezinsekcija kancelarija

Bube u kancelariji mogu biti zaista neprijatne ne samo za vaše klijente i poslovne partnere sa kojima ste svakodnevno u kontaktu, već one predstavljaju i veliku opasnost po vas i vaše zaposlene.

Naravno da nije prijatno videti bube ni na otvorenim prostorima kao što su park ili ulica, ali ukoliko se vide u nekom poslovnom prostoru kao što je kancelarija – vaša reputacija može biti u velikoj meri narušena, a biznis poljuljan.

Takođe, verujemo da je primarno svakog menadžmenta bilo koje kompanije, zdravlje zaposlenih; ali ukoliko u kancelariji postoje bube – zdravlje neće biti garantovano.

S obzirom na to da su mnogi insekti ne samo prenosioci zaraznih bolesti, već i ogromne štetočine potrebno je rešiti se buba u kancelariji zbog zdravlja ljudi, dobrog poslovanja i zdravog poslovnog okruženja.

Rešenje za bube u kancelariji jeste metoda koja se naziva dezinsekcija.

To je, u stvari, skup mehaničkih, bioloških kao i hemijskih postupaka i mera koje stručna lica preduzimaju kako bi se smanjio štetni broj insekata, odnosno totalno uništila njihova populacija.

S obzirom na to da u ovom tekstu govorimo o bubama koje mogu biti u svakom ćošku kancelarije – preduzete mere biće usmerene ka njihovoj populaciji.

Kako bi dezinsekcija bila uspešna potrebno je da bude poverena kompaniji od poverenja, čiji će stručni tim koristiti isključivo insekticide i preparate koji imaju sve potrebne dozvole i najviše ekološke standarde.

Preparati koji se trenutno koriste su oni bez mirisa, sa efektom da ne ostavljaju tragove na površinama koje su tretirane i naravno sa produženim delovanjem.

Koji se preparati koriste prilikom dezinsekcije kancelarije?

Jako je bitno da prilikom tretiranja kancelarije protiv buba se koriste preparati koji su neškodljivi kako za ljude tako i za životinje, ali i da se njihovom primenom možete zaštititi. Takođe, bitno je i da se koristi sredstvo koje je bezbedno za zdravlje ljudi kako ne biste morali da organizujete evakuaciju.

S obzirom na to da je jako bitno ispravno sprovesti dezinsekciju u poslovnom prostoru, posebna pažnja se mora obratiti na sam problem i njegovu identifikaciju. Zbog toga recite ekipi koja radi dezinsekciju na kojim ste mestima sve videli bube, kako bi oni mogli da posebnu pažnju obrate ali i identifikuju problem koji će tretirati ovom metodom.

Organski ekološki prihvatljivi proizvodi koji su bezbedni po zdravlje ljudi su jedini prihvatljivi tokom dezinsekcije kancelarije.

Iako se smatra da je dezinsekcija poslovnog prostora najpotrebnija tokom leta s obzirom na to da su vrata i prozori kancelarija duže otvoreni kako bi se provetrila prostorija ili pustila svetlost – ovu metodu potrebno je da svaka kompanija koja ima poslovne prostorije odnosno kancelarije praktikuje u svakom godišnjem dobu.

Razne bube mogu u bilo koje doba da se ušunjaju u kancelariju, a sa sobom će doneti ne samo osećaj nelagodnosti i neprijatnosti već i mogućnost da dođe do određene zaraze odnosno bolesti ljudi koji provode vreme u pomenutoj prostoriji.

Ne bismo da vas plašimo ali neke od bolesti koje mogu preneti bube, odnosno razni insekti koji vrebaju iz prirode, su: tuberkoloza, zarazni hepatitis, virus grupa ili salmonela.

Za sigurnu zaštitu od buba u kancelariji potrebno je zatražiti stručnu pomoć edukovanih lica.

Jedino će dezinsekcija kancelarija realizovana od strane stručne službe doneti efikasne rezultate, a zahvaljujući savremenim metodama kao i ekološki prihvatljivim sredstvima bube će biti suzbijene u najkraćem mogućem roku.

Koliko je potrebno puta u toku godine raditi dezinsekciju?

Ona činjenica da se bube pojavljuju jedino leti pada u vodu, ali ukoliko želite da budete sigurni u svojoj kancelariji preporučuje se da se dezinsekcija kancelarija vrši jednom do dva puta godišnje – sve u zavisnosti od veličine samog poslovnog prostora, ljudi koji gravitiraju kao i trenutnog stanja.

Savremeni preparati nemaju miris, tako da i neće biti neprijatnosti za ljude koji radno vreme provode u kancelariji, a proces rada moći će normalno da se nastavi nakon izvršene dezinsekcije.

Kako se radi dezinsekcija?

Metode koje se koriste za uništavanje buba u kancelariji se dele u mehaničke i hemijske.

Ukoliko se za uništavanje buba koriste preparati odnosno insekticidi reč je o hemijskim metodama dezinsekcija; a u ovom slučaju pomenuta sredstva se nanose na površine prskanjem i razmazivanjem.

Na ovaj način će bube biti istrebljene, a ove hemijske metode su uglavnom i najefikasnije u pomenutoj borbi sa bubama u kancelariji.

Postoje i takozvane mehaničke metode prilikom kojih se koriste razni lepljivi listovi, ali i trake i zamke. Međutim ovo i nije toliko uspešno rešenje, dok je za najbolje rezultate najbolje kombinovati obe metode.

Ipak najbitnije je svakako tačno utrditi problem, kritična mesta i na osnovu toga odrediti koje preparate koristiti. Jedina opcija da se rešite buba u kancelariji jeste da za metodu dezinsekcije angažujete kompaniju sa dugogodišnjim iskustvom i stručnjacima koji ovaj proces mogu da realizuju sa garancijom.