Kako se obavlja ultrazvuk stomaka?

ultrazvuk stomaka

Obavezan metod prilikom dijagnostike organa gastrointestinalnog i genitourinarnog trakta predstavlja ultrazvuk abdomena odnosno ultrazvuk stomaka.

Ovaj pregled će vašem lekaru prikazati strukturu različitih organa trbušne duplje.

Prilikom pregleda koriste se ultrazvučni talasi koji se reflektuju od organa abdomena pa kroz zid abdomena, te u medicinskoj praksi se još naziva i transabdominalni ultrazvuk.

Ultrazvukom abdomena i male karlice pregleda se:

  • jetra
  • žučna kesa i žučni putevi
  • slezina
  • bubrezi i nadbubrežna žlezda
  • mokraćna bešika
  • prostata
  • materica i jajnici
  • veliki krvni sudovi abdomena kao što su aorta
  • bubrežni krvni sudovi

Ovim pregledom utvrđuje se i eventualno prisustvo slobodne tečnosti odnosno limfnih nodusa.

Kada se pacijent upućuje na ultrazvuk stomaka?

Ukoliko se pacijent žali na bol u stomaku, leđima ili abdomenu, oseća muku i ima nagon za povraćanje ali i nadutost stomaka, lekar će predložiti ultrazvuk stomaka.

Takođe neki od simptoma koje je potrebno proveriti ovim predlogom su i neobjašnjivo mršavljenje, naglo uvećanje trbuha, osećaj težine, nejasna povišena telesna temperatura.

Ultrazvuk abdomena se radi i ukoliko dođe do povrede stomaka.

Da li je ultrazvuk stomaka ograničenih mogućnosti?

Vaš lekar će dobiti korisne podatke o stanju unutrašnjih organa putem ultrazvučnih talasa koje upravo koristi ultrazvuk abdomena.

Ovo snimanje je u datom trenutku, a time se vide i pokreti unutrašnjih organa kako bi se što bolje dijagnostifikovalo oboljenje ili oštećenje organa.

Ultrazvuk stomaka se koristi u dijagnostici stanja i oboljenja organa, ali on ima ograničene mogućnosti zbog prisustva vazduha u njima.

Prilikom pregleda se koriste takozvane endoskopske metode (pregled želuca i dvanaestopalačnog creva, kao i endoskopski pregled cele dužine debelog creva ljudskog organizma).

Kako se pripremiti za ultrazvuk stomaka?

Kako bi ultrazvuk abdomena prikazao što realnije stanje potrebne su pripreme pre zakazanog pregleda.

Pacijent par dana pre snimanja ne treba jesti hranu kao što je pasulj, grašak, boraniju odnosno sve ono što nadima.

Na sam dan zakazanog ultrazvuka ne jesti ništa od 4 do 6 sati pre termina snimanja, a pola sata pre ultrazvuka stomaka potrebno je popiti pola litra vode i ne mokriti.

Ukoliko vam je ultrazvuk zakazan kao hitan pregled on se radi bez pripreme, a nakon realizovanog ultrazvuka pacijenti mogu jesti svu hranu i konzumirati piće kao što je bio slučaj i pre snimanja.

Kako tačno izgleda pregled stomaka ultrazvukom?

Prilikom dolaska na zakani termin i nakon izvršenih priprema, u ordinaciji lekar će pacijenta zamoliti da oslobodi stomak od garderobe i legne na krevet.

Tokom snimanja pacijent leži na leđima, a lekar sondom samog ultrazvučnog aparata prelazi preko kože trbuha.

Bitno je da je na samu sondu prethodno nanet gel, kako bi se dobila najbolja slika pojedinih organa.

Pregled ne mora nužno značiti da se sve vreme odvija tako što je pacijent na leđima, već će u pojedinim momentima lekar savetovati da se okrene na levi ili desni bok, a po nekada i da ustane sve to u zavisnosti od toga koji je položaj najpogodniji kako bi se utvrdilo stanje organa.

Pregled je potpuno bezbolan, a samo snimanje traje od 20 do 30 minuta – nakon čega će lekar predati pisani izveštaj i dati objašnjenje.

Šta pacijent može očekivati od ultrazvučnog pregleda stomaka?

Ova metoda je jednostavna, brza i što je najbitnije bezbolna.

Dijagnoza ili nalaz o stanju organa se dobija upravo ovom metodom, a u zavisnosti od samih nalaza nakon snimanja pacijent se upućuje za dalje pretrage.